Disclaimer Capital Collection Cars B.V.


Capital Collection Cars B.V. (KvK: 00000000), verleent u hierbij toegang tot onze website's www.capitalcollectioncars.com, www.barnfindsclassics.nl & www.autoverzamelingverkopen.nl 

en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Capital Collection Cars B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op onze website's is bedoeld als informatief, vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een ​​overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten komen slechts tot stand door persoonlijk schriftelijk contact met Capital Collection Cars B.V.

Aansprakelijkheid

Capital Collection Cars B.V. stelt alles in het werk om de inhoud van onze website's zo correct mogelijk en met de juiste bedoelingen te publiceren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Alles wat op onze website's word aangeboden is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van onze website s kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving van Capital Collection Cars B.V.
Kortom, alle inhoud op onze website's zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand.

Hyperlinks

Deze website bevat links naar andere websites (hyperlinks). Deze verklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. Capital Collection Cars B.V.  is niet aansprakelijk voor eventuele (veiligheids)incidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

 

Social Media

Via deze website kunt u ook social media benaderen, zoals Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via deze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over de privacy en cookies vindt u op de website van FacebookYouTubeInstagram en LinkedIn

 

Copy Right

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen behoren toe aan: Capital Collection Cars B.V.  of met toestemming van rechthebbende auteurs.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Capital Collection Cars B.V, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Wijzigingen

Deze disclaimer kan in de loop der tijd wijzigen. All rights reserved.

Slotwoord

Capital Collection Cars B.V. streeft ten alle tijden naar een fijne samenwerking met klanten zonder aansprakelijkheid van fouten. Mocht er iets zijn wat u niet bevalt, de koffie staat klaar en wij komen er vast samen uit.